(0)

Угода користувача

Компанія "Keep-Sane" (далі по тексту - «Адміністрація») пропонує будь-якомій відкликати фізичній особі, яка володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності, укласти цю Угоду (далі по тексту - «Угода») на умовах, викладених нижче. Ця Угода дійсна в електронній формі та вважається прийнятим з моменту початку використання Сайту.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода містить всі істотні умови пропонованого до укладання публічної угоди приєднання, який передбачає, що:

1.1.1. умови Угоди встановлюються однаковими для всіх відгукнувшихся осіб;

1.1.2. нікому з  осіб не будуть надаватися переваги перед іншими особами щодо укладення Угоди, також як і інші особи не будуть віддавати перевагу іншій особі;

1.1.3. Угода може бути укладена лише шляхом приєднання відгукнувшийся особи до запропонованій Угоди в цілому.

1.2. Беручи цю Угоду, особа підтверджує, що:

1.2.1. має необхідний обсяг цивільної дієздатності;

1.2.2. на момент укладення Угоди не пов'язане певними зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Угоді;

1.2.3. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

1.2.4. готовий дотримуватися і виконувати всі умови Угоди;

1.2.5. не має наміру здійснювати будь-які дії, які зашкодили б ділової репутації Адміністрації та / або третіх осіб, або суперечили б законодавству України, Польщі, Чехії, Болгарії, , міжнародним нормам, звичаям ділового обороту і / або загальноприйнятим нормам моралі;

1.2.6. його дії спрямовані на використання Сайту, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити функціонуванню Сайту та / або порушити права інтелектуальної власності Адміністрації та / або отримати несанкціонований доступ до інформації, яка належить Адміністрації.

1.3. З моменту початку використання Сайту особа вважається такою, яка повністю і беззастережно прийняла цю Угоду. У разі незгоди особи з будь-яким положенням Угоди або до Угоди в цілому, їй слід утриматися від використання Сайту.

2. Терміни та визначення:

Терміни, що застосовуються в цій Угоді, мають таке значення:

Сайт - Інтернет-ресурс, який представляє собою сукупність веб-сторінок, об'єднаних під доменним ім'ям «keep-sane.com.ua».

Користувач - володіє необхідним обсягом цивільної дієздатності фізична особа, яка почало використання Сайту на передбачених цією Угодою умовах.

Контент - інформаційне наповнення сайту, представлене у вигляді об'єктів права інтелектуальної власності, в тому числі: літературних, і художніх творів (оригінальних зображень, репродукцій і цифрових копій), аудіо-, відеофайлів.

Доступ до використання Контенту - надання зареєстрованим Користувачам неексклюзивного, що не підлягає передачі третім особам, що діє на території України, Польщі, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії права на відтворення, копіювання і / або зміна Контенту в особистих некомерційних цілях з урахуванням обмежень, описаних в цій Угоді.

Комерційне використання - використання Контенту наступними способами: поширення, продаж, публічний показ і демонстрація, здача в оренду (найм), комерційний прокат, експорт, імпорт, переклад, компіллірованіе, включення в бази даних і збірники та інші способи використання Контенту з метою отримання прибутку від його використання.

Некомерційне використання - використання Контенту з метою навчання, наукової діяльності, естетичної насолоди, без отримання прибутку від його використання.

Персональні дані - сукупність відомостей про зареєстроване Користувача, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання, стать, вік, адресу електронної пошти, фотозображення, номер телефону, дані банківських карт, а також інші дані, добровільно надані Користувачем при реєстрації або згодом розміщені в Персональному кабінеті. Реєстрація - процедура внесення в реєстраційну анкету прізвища, імені, по батькові Користувача, його адреси електронної пошти, логіна (комбінації з латинських букв і цифр) і пароля для доступу до Персонального кабінету.

Авторизація - ідентифікація зареєстрованого Користувача на Сайті за допомогою введення їм свого логіна і пароля.

Персональний кабінет - створюється користувачем і належить Адміністрації обліковий запис зареєстрованого і того, що пройшов авторизацію Користувача, яка представляє собою збережену на сервері Адміністрації сукупність даних, в тому числі Персональних даних про Користувача, необхідну для його впізнання Адміністрацією і використання Сайту.

3. РЕЄСТРАЦІЯ І АВТОРИЗАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

3.1. Реєстрація на Сайті є безкоштовною і добровільної, однак використання деяких функціональних можливостей Сайту, в тому числі: створення Персонального кабінету і Доступ до використання Контенту, може здійснюватися лише зареєстрованими Користувачами.

3.2. При заповненні на Сайті реєстраційної форми Користувач зобов'язаний надати справжні, точні, повні та актуальні дані. За надання неправдивої, неточної, неповної та / або застарілої інформації і / або використання персональних даних третіх осіб Користувач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством Російської Федерації, України, Польщі, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії і міжнародним законодавством.

3.3. Після заповнення реєстраційної форми Користувач зобов'язаний підтвердити Реєстрацію шляхом розпізнання автоматизованого зображення, призначеного для розрізнення комп'ютерів і людей.

3.4. Для підтвердження Реєстрації Користувачеві автоматично направляється електронною поштою на вказаний при заповненні реєстраційної форми адресу електронної пошти. Для завершення процедури реєстрації користувач зобов'язаний перейти на Сайт по посиланню, зазначеної в електронному листі.

3.5. Доступ зареєстрованого Користувача до Персонального кабінету здійснюється шляхом Авторизации Користувача на Сайті.

3.6. Зареєстрований Користувач зобов'язується не розголошувати третім особам логін і пароль для доступу до його Персональному кабінету і несе повну відповідальність за їх збереження і конфіденційність. Користувач має право змінювати пароль доступу до Персонального кабінету.

3.7. Зареєстрований Користувач на апаратно-програмному забезпеченні яке він використовує дозволяє зберігання логіна і пароля (за допомогою файлів cookie) для подальшої автоматичної Авторизации. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які можливі негативні наслідки в разі передачі зареєстрованим Користувачем відомостей про логін та пароль третім особам.

3.8. Якщо зареєстрований Користувач не доведене зворотне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна та пароля, вважаються здійсненими особисто їм. У разі виявлення незаконного доступу до Персонального кабінету і / або спроби такого доступу, Користувач зобов'язаний негайно змінити пароль і сповістити про незаконний доступіі / або спробу такого доступу Адміністрацію шляхом направлення письмового повідомлення на адресу електронної пошти admin@keep-sane.com

3.9. Користувач має право в будь-який момент вимагати від Адміністрації видалення свого Персонального кабінету. Для цього Користувачеві необхідно відправити відповідну вимогу на адресу електронної пошти admin@keep-sane.com

4. ОБРОБКА І ЗАХИСТінформації про користувача

4.1. Адміністрацією обробляється наступна інформація про Користувача:

4.1.1. Персональні дані зареєстрованого Користувача;

4.1.2. дані, які не ідентифікують особу Користувача.

4.2. Персональні дані зареєстрованого Користувача

4.2.1. Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує свою добровільну згоду на обробку його Персональних даних на умовах, передбачених чинним законодавством України.

4.2.2. Надане зареєстрованим Користувачем згоду на обробку Персональних даних свідчить про його обізнаность про свої права як суб'єкта персональних даних і про вимоги, що пред'являються до обробки персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

4.2.3. Персональні дані зареєстрованого Користувача підлягають включенню в базу персональних даних Адміністрації.

4.2.4. Адміністрація обробляє Персональні дані зареєстрованого Користувача за допомогою інформаційної (автоматизованої) системи і в формі бази даних для таких цілей: - ідентифікації зареєстрованого Користувача при використанні їм Сайту;

- Надання зареєстрованому Користувачеві доступу до Контенту Сайту;

- Поліпшення якості розділів і сервісів Сайту, зручності їх використання, розробки нових розділів і сервісів Сайту;

- Підтримання зв'язку із зареєстрованим Користувачем, в тому числі шляхом направлення повідомлень, що стосуються використання розділів і сервісів Сайту;

- Отримання зареєстрованим Користувачем реклами.

4.2.5. Адміністрація зберігає Персональні дані зареєстрованого Користувача до тих пір, поки існує Персональний кабінет Користувача або поки це необхідно для виконання вимог законодавства та / або вирішення спорів і / або запобігання незаконним діям і / або для дотримання положень цієї Угоди. Після закінчення терміну зберігання Персональних даних у зв'язку з видаленням Персонального кабінету Користувача або з моменту зникнення зазначених у цьому пункті обставин, Персональні дані зареєстрованого Користувача підлягають знищенню Адміністрацією.

4.2.6. Згода зареєстрованого Користувача на обробку його Персональних даних підтверджує його добровільне волевиявлення на передачу Персональних даних третім особам без необхідності його додаткового повідомлення:

- при отриманні Адміністрацією письмового запиту компетентного органу державної влади або місцевого самоврядування, відповідь на який вимагає розкриття Персональних даних;

- Для забезпечення можливості захисту прав та / або законних інтересів Адміністрації та / або третіх осіб;

- З метою виконання Адміністрацією своїх зобов'язань перед зареєстрованим Користувачем;

- У разі передачі Адміністрацією своїх прав і обов'язків її правонаступника;

- В інтересах національної безпеки, економічного добробуту та / або прав людини;

- Для усунення технічних неполадок в інформаційній (автоматизованій) системі та / або інших проблем з безпекою даних;

- В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2.7. Зареєстрований Користувач зобов'язується взяти на себе відповідальність за можливі негативні наслідки своїх дій, спрямованих на:

- надання Адміністрації недостовірних і / або неточних і / або неповних та / або неактуальних Персональних даних і / або персональних даних третіх осіб;

- Надання своїх Персональних даних іншим Користувачам і / або розміщення їх на Сайті для загального доступу необмеженого кола осіб.

4.3. Дані, які не ідентифікують особу Користувача.

4.3.1. Дані, які не ідентифікують особу Користувача, збираються автоматично при відвідуванні Користувачем Сайту за допомогою використання файлів cookie і аналогічних технологій, в тому числі веб-маяків і ідентифікаторів мобільних пристроїв.

4.3.2. Адміністрація обробляє які не ідентифікують особу Користувача дані з метою персоналізувати можливості Сайту, підвищити зручності роботи з ним, а також поліпшити роботу або безпеку.

4.4. Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту інформації про Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття, поширення, знищення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб. Разом з тим вживаються Адміністрацією заходи щодо захисту інформації про Користувача не можуть гарантувати її абсолютну безпеку під час її надання / отримання та подальшої обробки.

5. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ

5.1. Адміністрація надає зареєстрованим Користувачам Доступ до використання Контенту в обсязі, способами, на термін і в межах території, зазначеної в Угоді, за умови дотримання Користувачем умов цієї Угоди.

5.2. Адміністрація залишає за собою всі майнові права інтелектуальної власності, які прямо не має Користувач за умовами цієї Угоди.

5.3. Користувач має право використовувати оплачений Контент наступними способами:

5.3.1. відтворювати Контент шляхом його збереження на персональний комп'ютер або інший пристрій, що володіє необхідними технічними характеристиками, або іншим допустимим способом з метою Некомерційного використання відповідно до умов цієї Угоди;

5.3.2. відтворювати Контент на матеріальному носії з метою Некомерційного використання, в тому числі: відтворювати Контент на папері або інших матеріальних носіях в кількості не більше 10 (десяти) примірників;

5.3.3. вносити зміни в Контент на персональному комп'ютері або іншому пристрої, що володіє необхідними технічними характеристиками;

5.3.4. копіювати Контент з метою Некомерційного використання.

5.4. Користувач не має права:

5.4.1. поширювати в цілях Комерційного або Некомерційного використання Контент або його копії, як шляхом поширення матеріальних носіїв з ним, так і шляхом його розміщення в мережі Інтернет для подання доступу до нього та / або скачування певними особами або необмеженим колом осіб;

5.4.2. переводити Контент на інші мови для Комерційного використання без узгодження з Адміністрацією;

5.4.3. передавати права на Контент з метою Комерційного або Некомерційного використання третім особам, в тому числі шляхом передачі логіна і пароля від Персонального кабінету, укладення договору або іншим способом;

5.4.4. використовувати Контент способами, не передбаченими цією Угодою.

5.5. Уповноважений ним орган зобов'язаний:

5.5.1. забезпечити Користувачеві можливість використовувати Контент на умовах, викладених в цій Угоді, за умови дотримання Користувачем цієї Угоди;

5.5.2. надати Користувачеві можливість придбання Доступу до використання Контенту шляхом його оплати способами, зазначеними в цій угоді і доступними на Сайті;

5.5.3. повідомляти Користувача про зміни умов цієї Угоди шляхом опублікування інформації на Сайті.

5.6. Адміністрація має право:

5.6.1. в будь-який час в односторонньому порядку обмежувати, розширювати, доповнювати, модифікувати і іншим чином змінювати Контент на Сайті, включаючи його елементи і частини, без попереднього повідомлення Користувача;

5.6.2. обмежити або припинити доступ Користувача до Контенту і / або Сайту на умовах цієї Угоди, в тому числі при порушенні Користувачем умов цієї Угоди. При реалізації даного права Адміністрація не зобов'язана надавати Користувачу докази, що свідчать про порушення Користувачем умов Угоди, в результаті якого Користувачеві був припинений або обмежений доступ.

5.7. Комерційне використання Контенту юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами може здійснюватися тільки на підставі письмового ліцензійної угоди, підписаної з Адміністрацією або особами офіційно на те уповноваженими Адміністрацією. Особи, зацікавлені в Комерційному використанні Контенту можуть звернутися до Адміністрації в письмовій формі на адресу електронної пошти admin@keep-sane.com

6. УМОВИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ДОСТУПУ ДО ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕНТУ

6.1. Вартість Контенту вказується Адміністрацією на Сайті біля зображення Контенту, який дає змогу його ідентифікувати. Адміністрація має право без попереднього попередження користувачів змінювати вартість Контенту необмежену кількість разів. Користувач оплачує Контент за вартістю, дійсної на момент здійснення оплати. У певних випадках оператором платіжної системи може стягуватися комісія понад встановлену Адміністрацією вартості. Користувач розуміє і справжнім погоджується з тим, що для отримання Доступу до використання Контенту при здійсненні платежу через окремі платіжні системи йому може бути необхідно здійснити платіж в розмірі, відмінному від встановленої Адміністрацією вартості.

6.2. Розмір плати, про яку йдеться Адміністрацією на Сайті, може бути виражений в двох і більше різних валютах. Користувач розуміє і справжнім погоджується з тим, що: - при оплаті через окремі платіжні системи оператором таких систем може застосовуватися курс обміну валюти, відмінний від того, який використовується Адміністрацією;

- Виставлена Користувачеві до оплати сума може бути відмінною від суми, зазначеної Адміністрацією Сайту.

6.3. Подання Користувачеві Доступу до використання Контенту здійснюється тільки за умови здійснення Користувачем відповідного платежу в повному обсязі. При цьому до отримання підтвердження про оплату в повному обсязі Адміністрація має право не надавати Користувачу Доступ до використання Контенту або надавати його в обмеженому обсязі. Користувач отримує доступ до використання Контенту протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після зарахування оплати на розрахунковий рахунок Адміністрації в повному обсязі. У разі, якщо Пользорватель не отримав Доступ до Контенту протягом зазначеного терміну, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрації в письмовій формі на адресу електронної пошти admin@keep-sane.com.

6.4. Користувач вносить плату за Доступ до використання Контенту шляхом перерахування грошових коштів на користь Адміністрації Сайту через підтримувані Адміністрацією платіжні системи та способи оплати.

6.5. При здійсненні платежів за Доступ до використання Контенту Користувач зобов'язується дотримуватися інструкцій відповідних платіжних систем, обраних Користувачем, а також встановленим Адміністрацією умов оплати. Право Доступу до використання Контенту представляється Користувачеві виключно за умови правильного виконання Користувачем платіжних інструкцій і умов оплати.

6.6. Користувач зобов'язується вказувати достовірні дані при здійсненні платежів. Користувач самостійно несе всі ризики виникнення негативних наслідків, пов'язаних із зазначенням некоректних даних при здійсненні платежів.

6.7. У разі, якщо при здійсненні оплати в силу технічної помилки Користувачеві буде надано Доступ до використання Контенту в обсязі, явно не відповідає сплаченим грошовими коштами, Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації. Адміністрація докладе всіх необхідних зусиль до того, щоб надати Користувачеві Доступ до використання Контенту в обсязі, сплаченому Користувачем.

6.8. З питань правил та порядку використання платіжних систем і способів оплати Користувачеві необхідно звертатися безпосередньо до операторів обраних ним платіжних систем і способів оплати. Користувача цим приймає і погоджується з тим, що Адміністрація не має можливості надати Користувачеві вичерпні роз'яснення з питань використання тих чи інших платіжних систем і способів оплати. З питань повернення помилково сплачених коштів і грошових коштів, сплачених Користувачем з порушеннями правил, встановлених вибраними ним платіжними системами або способами оплати, а також норм відповідного законодавства Користувачеві необхідно безпосередньо звертатися до відповідних операторам платіжних систем і способів оплати.

6.9. Користувач цим підтверджує, що він має право використовувати обрані ним способи оплати для отримання Доступу до використання Контенту, не порушуючи при цьому прав третіх осіб і (або) законодавства країни, на території якої відбувається використання Контенту і (або) відбувається платіж.

6.10. Якщо інше не передбачено цією Угодою або чинним законодавством, Адміністрація залишає за собою право в односторонньому порядку призупинити або повністю припинити доступ до використання Контенту, якщо існує підозра в скоєнні Користувачем неправомірних дій, пов'язаних з оплатою Доступу до використання Контенту. При цьому Адміністрація не зобов'язана виплачувати такій Користувачеві компенсацію будь-якого роду, включаючи компенсацію грошових коштів, якщо інше не передбачено цією Угодою або чинним законодавством.

6.11. У разі якщо Адміністрація має підстави вважати, що Користувач здійснює неправомірні дії, пов'язані з оплатою Доступу до використання Контенту, Адміністрація має право передати відповідну інформацію до правоохоронних органів для проведення перевірки за даним фактом.

6.12. Виключне право на надання Доступу до використання Контенту належить Адміністрації, в зв'язку з чим ніякі пропозиції третіх осіб (крім осіб, уповноважених Адміністрацією) про надання прав використання Контенту не повинні розцінюватися Користувачем як пропозиції, які виходять від Адміністрації.

6.13. Користувач зобов'язаний негайно повідомляти Адміністрацію про відомі йому випадки надання Доступу до використання Контенту або отримання Користувачем пропозицій про оплату Контенту, що виходять від осіб, які не є або не уповноваженою Адміністрацією. Дане зобов'язання поширюється на оголошення і пропозиції в мережі Інтернет, листів електронної пошти і повідомлень в соціальних мережах.

6.14. Якщо Користувач з порушенням умов даної Угоди справив оплату за Доступ до використання Контенту особам, які не є і не уповноваженою Адміністрацією, претензії Користувача не приймаються, а Адміністрація не компенсує кошти, витрачені Користувачем при таких обставинах, а також не надає Доступ до використання Контенту.

6.15. Користувач зобов'язаний самостійно відстежувати стан створеного ним Персонального кабінету на предмет наявності або відсутності у нього набутого Доступу до використання Контенту. 6.16. Якщо в результаті технічної помилки, збою в роботі Сайту або свідомих дій Користувача їм було отримано Доступ до використання Контенту без сплати винагороди в установленому цією Угодою порядку, Користувач зобов'язується повідомити про це Адміністрації та оплатити Адміністрації вартість Доступу до використання Контенту, якщо він був використаний Користувачем .

6.17. Адміністрація не відшкодовує Користувачу витрати, пов'язані з придбанням Користувачем прав Доступу до використання Контенту, за винятком випадків, прямо передбачених цією Угодою та укладеними законодательством.Пріобретаемий контент надається Користувачеві в тому вигляді, як він вказаний на сайті і жодних претензій від Користувача з приводу невідповідність якості наданого контенту Адміністрацією не приймаються і повернення сплачених коштів не передбачено.

7. ГАРАНТІЇ

7.1. Користувач гарантує, що він не буде:

7.1.1. вчиняти будь-які дії, які можуть зашкодити діловій репутації Адміністрації та / або третіх осіб, порушити їх права та / або інтереси і / або суперечити законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту і / або загальноприйнятим нормам моралі;

7.1.2. видаляти будь-які знаки охорони авторського права і / або інші повідомлення про авторство і / або приналежності прав на твори та / або інші об'єкти інтелектуальної власності, що становлять Контент;

7.1.3. реєструватися на Сайті від імені або замість іншої особи і / або надавати при використанні Сайту недостовірні і / або неточні і / або неповні та / або неактуальні Персональні дані і / або персональні дані третіх осіб;

7.1.4. здійснювати несанкціонований доступ до використання Контенту за допомогою обходу технічних засобів захисту Контенту, баз даних Сайту, виробляти незаконну обробку персональних даних інших користувачів, зокрема їх збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, використання, поширення (в тому числі передачу) і / або знищення;

7.1.5. отримувати доступ до персонального кабінету іншого зареєстрованого Користувача, в тому числі шляхом обману або зловживання тиском або за допомогою злому такого Персонального кабінету і / або шляхом відчуження, передачі, обміну або дарування логіна і / або пароля від Персонального кабінету;

7.1.6. використовувати без спеціального дозволу Адміністрації автоматизовані методи для доступу до Сайту, збору інформації на Сайті, додавання і / або завантаження контактів, надсилання та / або переадресації повідомлень або для виконання інших дій за допомогою взаємодії із сайтом;

7.1.7. здійснювати або намагатися здійснити доступ до Сайту будь-яким іншим способом, ніж використовуючи надані Адміністрацією інтерфейси;

7.1.8. вживати заходів, спрямованих на порушення нормального функціонування Сайту і / або персональних кабінетів користувачів;

7.1.9. здійснювати зміну, декомпілювання, дизасемблювання, дешифрування і / або інші дії з об'єктним кодом і вихідним текстом програмного забезпечення Сайту;

7.1.10. завантажувати, зберігати, поширювати або іншим способом використовувати комп'ютерні віруси, троянські програми і / або інше шкідливе програмне забезпечення;

7.1.11. блокувати або робити спробу блокування будь-якого елементу системи безпеки Сайту;

7.1.12. використовувати Контент Адміністрації та / або персональні дані користувачів для пропозиції і / або продажу будь-яких товарів і / або надання будь-яких послуг і / або в будь-яких інших цілях Комерційного використання без дозволу Адміністрації;

7.1.13. розміщувати на Сайті будь-які рекламні матеріали без спеціального дозволу Адміністрації;

7.1.14. видаляти і / або приховувати рекламу, розміщену на Сайті, і / або перешкоджати її відображенню і / або блокувати її показ.

7.2. Адміністрація гарантує, що:

7.2.1. Контент не порушує законодавство  України, Російської Федерації, Польщі, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Литви, Латвії, Естонії, Болгарії і / або міжнародні норми, права третіх осіб, а також не завдає і не може завдати шкоди їх честі, гідності та ділової репутації;

7.2.2. майнові права на Контент, що містить об'єкти інтелектуальної власності, належать Адміністрації на законних підставах;

7.2.3. Доступ до використання Контенту надається на умовах «як є» ( «as is») і не дає гарантій відносно Контенту, крім прямо зазначених в цій Угоді або застосовуване право.

8. Відповідальність СТОРІН

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов Угоди Сторони несуть відповідальність, передбачену цією Угодою та чинним законодавством України.

8.2. У разі якщо Користувачем буде порушено гарантії, закріплені в п. 7.1 Угоди, він зобов'язується самостійно і за свій рахунок нести відповідальність за претензіями та / або позовами третіх осіб, які подані проти Адміністрації, але зобов'язується залучити Адміністрацію до їх врегулювання при наявності її згоди або по її вимогу. Якщо порушення Користувачем гарантій, визначених у п. 7.1 Угоди, призведе до задоволенню претензій і / або позовів третіх осіб до Адміністрації, Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністрації всі понесені нею збитки та інші витрати, завдані Користувачем таким порушенням.

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цією Угодою, якщо таке виконання виявилося неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору). До обставин непереборної сили за даною Угодою належать такі події: пожежі, стихійні лиха, землетруси, повені, смерчі, урагани, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, терористичні акти, військові дії, введення надзвичайного стану, повстання, акти громадянської непокори, акти органів державної влади і місцевого самоврядування, а також інші обставини, виникнення, дія та наслідки яких неможливо було передбачити або запобігти розумними заходами, якщо такі обставини безпосередньо впливають на виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою.

9. Вирішення спорів

9.1. Сторони зобов'язуються врегулювати всі спори, що виникають між ними за цією Угодою або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

9.2. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори передаються на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ЙОГО РОЗІРВАННЯ

10.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем Сайту і діє безстроково.

10.2. Дана Угода може бути розірвана до закінчення терміну його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку.

10.3. При розірванні Угоди в односторонньому порядку Сторона повинна за допомогою електронної пошти сповістити про це іншу Сторону. Ця Угода буде вважатися розірваним через 2 (два) робочих дні з моменту отримання Стороною електронного повідомлення від Сторони, яка вирішила відмовитися від Угоди. Однак в разі порушення Користувачем гарантій, зазначених в п. 7.1 Угоди, ця Угода слід вважати розірваним безпосередньо з моменту отримання Користувачем електронного повідомлення про це від Адміністрації.

10.4. Розірвання Угоди веде до негайного видалення Персонального кабінету Користувача незалежно від підстав і порядку такого розірвання.

11. Заключні положення

11.1. Всі питання, неврегульовані цією Угодою, а також будь-які спірні питання щодо Угоди або у зв'язку з ним вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Визнання судом недійсним будь-якого з положень цієї Угоди не тягне недійсності інших його положень або Угоди в цілому, а тому не веде до втрати нею юридичної сили.

11.3. Адміністрація має право в будь-який час вносити зміни та / або доповнення до цієї Угоди. Адміністрація має право письмово повідомляти зареєстрованих користувачів про внесені зміни та / або доповнення на адреси їхньої електронної пошти. Адміністрація рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови Угоди на предмет їх зміни і / або доповнення. Продовження Користувачем використання Сайту після внесення в угоду будь-яких змін і / або доповнень свідчить про повне прийнятті та беззастережне згоду з такими змінами та / або доповненнями. У разі небажання Користувача виконувати умови зміненого і / або доповненого Угоди, воно може бути розірвано їм в односторонньому порядку.

11.4. Реєструючись на Сайті, Користувач тим самим висловлює свою згоду отримувати від Адміністрації повідомлення інформаційно-рекламного характеру на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації.

11.5. Сторони підтверджують повне і однозначне розуміння ними предмета та змісту цієї Угоди, прав і обов'язків кожної сторони, що випливають або пов'язаних з виконанням Угоди, суть термінів, що вживаються в Угоді, а також відповідність тексту Угоди намірам і волі Сторін. Угода укладається, використовується, регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Недійсність або нездійсненність будь-якої норми цієї Угоди не скасовує його дійсності в цілому. Угода укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин.

Дійсна редакція Угоди діє з 16.05.2016г.

Контакти

admin@keep-sane.com.ua

Залиште нам повідомлення